Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom

Školská 766/2
97242 Lehota pod Vtáčnikom

Červené stužky

Naša škola sa zapojila do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.
Tvorivé aktivity organizované k 1. decembru 2018:
• O zákernej chorobe AIDS, ktorú spôsobuje vírus HIV a o spôsobe prenosu, sme informovali žiakov v školskom rozhlase a filmom Príbehy anjelov.
• Obľúbenou aktivitou našich detí je výtvarná súťaž pohľadnica „Červené stužky“. V októbri prebehlo školské kolo v spolupráci odborných členov komisie. Vybrali sme tri najkrajšie pohľadnice od Karolíny Bučekovej z 8.B, Nikolasa Hlinku a Petry Hajdúchovej zo 6.B triedy. V školskom kole sme mali 54 pohľadníc, ktoré žiaci maľovali na hodinách výtvarnej výchovy.
• Na vyjadrenie solidarity v boji proti AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek, ktoré sú symbolom krvi a života, v období od 26. novembra do 1. decembra 2018.
• V aktivite „Športom k červenej stužke“ žiaci medzi sebou súťažili na hodinách športovej a telesnej výchovy v basketbale, florbale, futbale, vybíjanej a stolnom tenise. Zapojili sa žiaci druhého stupňa.

RNDr. Dagmar Černáková