Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola Jána Domastu

Cabaj-Čápor 1085
951 17 Cabaj-Čápor

Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor 1085, 951 17 Cabaj-Čápor
e-mail: zscapor@gmail.com , t.č. 037/7888414

S P R Á V A
o celkovom priebehu 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky,
kampane boja proti AIDS.

Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor 1085, 951 17 sa v školskom roku 2018/2019 aktívne zúčastnila 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, kampane boja proti AIDS.
Zapojili sme sa s nasledovnými aktivitami:
- 08.11.2018 sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej „Vezmi loptu a nie drogu“ – zúčastnili sa ho žiaci z ročníkov 1.A – 4.A a 09.11.2018 sa žiaci z ročníkov 5.A – 9.A taktiež zúčastnili daného turnaja vo vybíjanej. Žiaci sa zúčastnili vo vyššom počte, povzbudzovali ich spolužiaci, hráčov hra tešila.
- 15.11.2018 žiaci štvrtého ročníka vytvorili „Červené stužky“ na pracovnom vyučovaní.
- Relácia prostredníctvom školského rozhlasu pre žiakov 1.A - 9.A a 5.B, 9.B na tému: 1. december – Svetový deň boja proti HIV/AIDS – tu sa žiaci podrobne dozvedeli všetko o kampani „Červené stužky“.
- Na www.zscapor.edupage.org bol uverejnený článok o 1. decembri a aktivitách, ktoré sa na našej základnej škole udiali. Dané informácie si mohli prečítať nielen žiaci, pedagógovia, ale aj rodičia a široká verejnosť.
- Žiaci ročníkov 1.A - 4.A nakreslili svoje „vyjadrenie“ červenej stužky a ich výtvory boli veľmi pekné, dva z nich sme zaslali do výtvarnej súťaže „Logo pre Červené stužky“.
- Žiaci 9.A si pozreli DVD Anjeli a rozobrali jeho obsah.
- Žiaci 1.A – 4.A vytvorili „Živú červenú stužku“.
- Žiaci si dňa 29.11.2018 pripli na hruď červené stužky, ktoré vytvorili žiaci 4.A. Jej nosením, v tento i nasledujúci deň, vyjadrili solidaritu s ľuďmi chorými na AIDS a odsúdili túto zákernú chorobu.
Takže tejto akcie sa zúčastnili všetci žiaci školy spolu s vedením školy, pedagógmi, a špeciálnymi pedagogičkami – 120 žiakov a 15 pedagógov.

Vypracovala: Mgr. Monika Gálová, koordinátorka protidrogovej výchovy na škole

Mgr. Monika Gálová