Súťaž - Správa pre Červené stužky

Spojená škola, organizačná zložka:Stredná odborná škola

Zimná, 96
04925 Dobšiná

Dňa 28.11. sme na našej škole uskutočnili odbornú prednášku , ktorú nám prišla odprezentovať odborníčka z odboru Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prednáška bola pútavá a zaujala aj mladšie ročníky. Po prednáške nasledovala súťaž v maľovaní plagátov k danej problematike, ktorú sme na konci maľovania zhodnotili a najkrajšie plagáty budú vystavené na nástenke našej školy.
S pozdravom

Soňa Ďurajová

Mgr. Soňa Ďurajová