Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Zalužice 450
07234 Zalužice

Dobrý deň, sme ZŠ s MŠ Zalužice a aj tento rok sme sa prihlásili s niekoľkými aktivitami v rámci kampane Červené stužky. V septembri sme vyvesili plagát vo vestibule školy, aby sme oboznámili verejnosť s touto aktivitou na škole. V novembri sme zorganizovali besedu s p. riaditeľkou Ing. Jana Hurová, PhDr. z OZ Integra Michalovce - Združenie pre duševné zdravie, pre žiakov 8. a 9. roč. Kolegyňa Mgr. J. Macková urobila pre žiakov II. stupňa prednášku o alkoholizme a návykových látkach. Uskutočnili sme športové hry pre žiakov školy v rámci Týždňa boja proti drogám. Žiačky 9. roč. v spolupráci s Mgr. I. Červeňákovou vyrobili červené stužky pre žiakov školy. Ich nosením sme si pripomenuli posolstvá červenej stužky a zamysleli sme sa nad hodnotami a krásami života.

Mgr. Iveta Červeňáková