Súťaž - Správa pre Červené stužky

Súkromná SOŠ polytechnická DSA

Koniarekova 17
91810 Trnava

Červené stužky – správa 2018
Naša škola sa ako už tradične aj tento rok zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky.
V rámci kampane organizujeme besedy na odporúčané témy ako Obchodovanie s ľuďmi, HIV/AIDS a tiež Duševné zdravie a závislosti a to vždy pre našich nových žiakov – prvákov na tému AIDS, kde dostanú zároveň informáciu o kampani, do ktorej sa zapájajú prostredníctvom svojej školy. Pre vyššie ročníky potom postupne ostatné dve témy, téma Obchodovanie s ľuďmi sa nám osvedčila v 3.a 4. ročníku.
Naši dvaja šikovní žiaci 3.ročníka Michal Kožuch a Dominik Karaba poslali svoje práce do súťaže Logo pre Červené stužky.
Najväčší záujem vzbudil celoškolský športový deň, kde si mohli žiaci našej školy zmerať sily v rôznych športových disciplínach – tradičných aj netradičných. Veľmi sa rátalo, že tí menej športovo zdatní si mohli zasúťažiť v piškvorkách alebo v šachu či dáme. Nešlo o výsledky (ale trocha áno), ale o to, aby každý svojou účasťou podporil svoju triedu a získal nejaké tie body do hodnotenia tried. A veru boli aj superaktívni jednotlivci, ktorí si vyskúšali takmer všetky disciplíny. Najviac bodov si nahrali štvrtáci a žiaci nadstavbového štúdia a hneď za nimi naši prváci. Najviac záujemcov bolo o pretláčanie rúk či skok do diaľky ale aj tenis či stolný tenis. Aspoň sme zistili, že stolnotenisové desaťminútovky počas prestávok pri bufete sa nemíňajú účinku. Veríme, že takýto celoškolský športový deň sa stane peknou tradíciou a tešíme sa na ďalšie ročníky. K úspechu akcie prispela i dobrá hudba a teplý čaj, keďže v našej telocvični je stále chladno.
Na hodinách občianskej či etickej výchovy si žiaci s vyučujúcimi pozreli DVD s filmami Anjeli a Príbehy anjelov a následné otázky svedčia o tom, že sa jedná o tému, ktorá medzi mladými ľuďmi stále rezonuje a je aktuálna a podčiarkuje význam a zmysel tejto kampane.
Článok o priebehu kampane na našej škole pripravujeme do školského časopisu POLYTECHNIK a bude tiež zverejnený na fb a web stránke školy.

Ing.Slavkovská