Súťaž - Správa pre Červené stužky

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

M. Rázusa 25
98401 Lučenec

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE V LUČENCI
VYHODNOTENIE KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

DEŇ PREVENCIE HIV/AIDS
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci sa zapojilo do celoslovenskej kampane Červené stužky. 13.novembra 2018 vyškolení peer aktivisti v tejto problematike prezentovali svoje zručnosti pred svojimi rovesníkmi. Aktivity sa zúčastnili základné školy z Lučenca. Peer aktivisti svojich rovesníkov oboznámili s problematikou HIV/AIDS. Zdôraznili tému o prevencii HIV/AIDS a o spôsoboch, ako sa mladý človek môže chrániť pred týmto vírusom. V závere peer aktivisti svojim rovesníkom pripli červené stužky.Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pripravilo aj tento rok nový výcvikový programy pre mladých ľudí, ktorí sa chcú stať peer aktivistami v tejto problematike a chcú svoje myšlienky a zručnosti šíriť medzi svojimi rovesníkmi. Výcvikový program trvá jeden školský rok a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pre realizáciu rovesníckych aktivít. Prevencia včasnej sexuality a návod na zodpovednú sexualitu sú súčasťou tém, ktoré si aktivisti osvoja. Okrem vhodného prezentovania témy, by mali ísť príkladom pre svojich spolužiakov a vedieť realizovať sebareflexiu.


V Lučenci, 13.11.2018 PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.