Súťaž - Správa pre Červené stužky

Stredná odborná škola gastronómie a služieb

Hviezdoslavova 55
94201 Šurany

Dobrý deň,

v tomto školskom roku sme sa opäť v období september-november venovali so žiakmi prevencii HIV a AIDS, a rovnako aj stále aktuálnemu problému obchodovania s ľuďmi. Zorganizovali sme na škole výtvarnú súťaž „Červené stužky“ a športový deň „Športom pre červené stužky“, do ktorého sme zapojili aj klientov resocializačného zariadenia Nelegál zo Šurian. Pre žiakov školy sme pripravili besedy na témy „Duševné zdravie a závislosti, obchodovanie s ľuďmi a prevencia HIV a AIDS“. Ďalej sme žiakom premietli filmy „Mezi nimi a In your face“. Na 30.novembra sme pripravili so žiakmi červené stužky ako symbol boja proti HIV a AIDS. Ďakujeme Vám za opätovnú organizáciu kampane „Červené stužky“.
S pozdravom Seidlová

Mgr. Beata Seidlová