Súťaž - Správa pre Červené stužky

ZŠ Petra Škrabáka

Ul. M. Hattalu 2151
026 01 Dolný Kubín

Zapojenie sa do kampane Červené stužky:
1. december: Svetový deň boja proti AIDS

3. december 2018/pondelok/ bol na našej škole dňom, počas ktorého sme si všetci uvedomili vážnosť choroby AIDS a zároveň poukázali na nutnosť hovoriť o tomto vážnom probléme 21. storočia a zdôrazňovať predovšetkým prevenciu.
Červené stužky na hrudi nám pripomenuli, že choroba tu stále je a je potrebné o nej hovoriť, ako aj učiť sa zodpovednému správaniu voči sebe aj ostatným ľuďom.
Nástenka s ponukou dostupných informácií o víruse HIV, ktorý vyvoláva AIDS, otvorila žiakom svet tých, ktorí chorobou trpia. Tragické osudy ľudí zo zahraničia sa prelínali s osudmi mnohých Slovákov.
Žiacka univerzita ako forma rovesníckeho vzdelávania určená pre žiakov 8. a 9. ročníka nám ukázala rôzne podoby sveta choroby a dôležitosť prevencie ako potrebu ochrany voči nám samotným. Žiaci zistili noví informácie o pôvode choroby, jej šírení, spôsoboch prenosu ako aj spôsoboch ochrany.
Prostredníctvom filmu Červená stuha okolo môjho domu z projektu Jeden svet na školách sa žiaci preniesli do Juhoafrickej republiky, kde na príbehu Pinkie spoznali život ženy, zápasiacej s touto zákernou chorobou, ako aj s nepochopením jej dcéry Ntombi, ktorá nerozumie, prečo jej mama otvorene priznáva, že je HIV pozitívna a šíri osvetu medzi ľuďmi a doslova ich učí, ako sa majú pred chorobou chrániť.
Za filmom nasledoval rozhovor, kde žiaci bezprostredne vyjadrovali svoje emócie z filmu.
Potom nasledoval súťažný kvíz, ktorý bol zhrnutím získaných vedomostí a faktov o AIDS. Záverečná prezentácia bola venovaná známym osobnostiam, ktoré podľahli tejto chorobe, alebo s ňou stále bojujú, ako napríklad Freddie Mercury a Charlie Sheen.
Žiaci si so sebou do tried odniesli leták o chorobe, spôsoboch ochrany aj potrebných vyšetreniach. Plagáty, znázorňujúce nutnosť chrániť sa pred AIDS, sa stali súčasťou nástenky na túto veľmi aktuálnu tému.


Mgr. Renáta Mitruková

Mgr. Renáta Mitruková