Súťaž - Správa pre Červené stužky

Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola

Bratislavská cesta 10
94525 Komárno

Vyhodnotenie kampane Červené stužky 2018
Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR.
Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy, bolo cieľom aktivít Červené stužky 2018. Problém AIDS/HIV sa týka nás všetkých, nielen ľudí, ktorí sú pozitívni na vírus HIV. Pri príležitosti dňa boja proti AIDS v rámci kampane Červené stužky sa žiaci našej školy zapojili nasledovnými aktivitami:
• v novembri žiaci tretieho ročníka pripravili pútavú tematickú nástenku, ktorú umiestnili na chodbe našej školy,
• v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme zorganizovali besedu na tému HIV/AIDS pre žiakov druhého ročníka,
• žiakom prvého ročníka sme premietli dokumentárny film „Anjeli“, ktorý prezentoval autentické skúsenosti pracovníkov misijného strediska v Afrike starajúcich sa o deti nakazené vírusom HIV (po premietnutí nasledovala živá diskusia o filme, ktorý zanechal v žiakoch hlboký dojem),
• žiaci a zamestnanci školy sa zapojili i do propagácie boja proti AIDS nosením červenej stužky, ktoré zhotovili žiaci tretieho ročníka.

Za zorganizovanie aktivít bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.Ing. Monika Virágová