Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

SNP 5
94201 Šurany

Správa pre Červené stužky 2018: na našej škole sme v rámci kampane v týždni od 26. do 30. novembra na hodinách etickej a spoločenskej výchovy pozerali film
"Príbehy anjelov" na ročníkoch 5. až 9. Svetový deň boja proti AIDS sme propagovali nástenkou o histórii HIV/ AIDS. Žiacky parlament rozdával počas vyučovania 30. novembra červené stužky žiakom a pedagógom. Plagáty kampane sme umiestnili na vchodových dverách pavilónov školy.

Mgr. Katarína Veisová