Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Župkov 18
96671 Župkov

V rámci kampane červené stužky sme na škole zorganizovali nasledovné aktivity :
1. Prednáška spojená s besedou na tému Obchodovanie s ľuďmi - kpt. Fillusová, PZ SR Žiar nad Hronom, aktivita bola určená žiakom 8. a 9. ročníka v počte 35 žiakov
2. Športové aktivity Turnaj vo vybíjanej - žiaci 3.-6. ročníka - počet žiakov 60
Futbalový turnaj - žiaci 6. až 9. ročníka - počet žiakov 30
žiakov
3. Prednáška zabezpečená lektorom z Odborného ústavu psychiatrického Predná hora , téma : Zvládanie stresu - žiaci 8. a 9. ročníka , počet žiakov 35
Novodobé nelátkové závislosti - žiaci 7. ročníka, počet žiakov 24
4. Výroba červených stužiek a ich nosenie
5. Premietnutie filmu Anjeli - žiakom 6. až 9. ročníka, počet žiakov 81
6. Prezentácia spojená s prednáškou a besedou na tému HIV, AIDS - žiakom 5. až 9.
ročníka , počet žiakov 120
7. Vytvorenie živej červenej stužky - na betónovomškolskom ihrisku, žiakov sme zaradili do tvaru stužky a držali nad sebou červený krepový papier, boli odfotení dronom.
8. Koncert s protidrogovou tematikou - reper Václav Šimko žiakom prezentoval prostredníctvom pesničiek svoj odmietavý postoj k alkoholu a užívaniu iných drog.

V Župkove 28.11.2018 Vypracovala : Ing. Dana Strihovská

Ing.Dana Strihovská