Súťaž - Správa pre Červené stužky

SOŠ služieb Majstra Pavla

Kukučínova 9
05427 Levoča

Naša škola sa aj v školskom roku 2018/2019 zapojila do kampane Červené stužky v rámci svetového dňa boja proti AIDS v čase od 3. 9. 2018 – 1. 12. 2018.
V rámci tejto kampane sme sa zapojili do rôznych aktivít:
1. Dňa 24. 10. 2018 sme realizovali besedu spojenú s diskusiou na tému Závislosti s pracovníkmi neziskovej organizácie Trojlístok n. o. z Prešova. Beseda sa konala v priestoroch našej školy. Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií o závislostiach (rozprávali sa so žiakmi aj možnostiach prenosu AIDS na iného človeka pri užívaní drog).
2. Do 5. 11. 2018 sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže pre SŠ „Červené stužky” pod názvom Logo pre Červené stužky. Žiaci boli na hodinách aktívny a kreatívny.
3. Od 26. 11. 2018 do 1. 12. 2018 sme spoločne so žiakmi nosili červené stužky. V tomto týždni sme žiakom premietli film Anjeli, Príbehy anjelov a DVD In your face. So žiakmi sa učitelia rozprávali o tejto téme aj na triednických hodinách.
4. Dňa 28. 11. 2018 sme sa so žiakmi zúčastnili v Žiline 12 ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pod záštitou Dr. Tatulu Hakobyana riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku, ktoré organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.

Ing. Katarína Duchová