Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Chminianske Jakubovany 270
08233 Chminianske Jakubovany

Naša škola sa už tradične zapojila tentoraz do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS – Červené stužky. Jednou z aktivít, do ktorej sme sa prihlásili bola výtvarná súťaž Logo pre červené stužky. Do 5. novembra škola poslala 3 Logá pre Červené stužky. Ďalšie sprievodné aktivity k danej kampani sme organizovali v týždni od 26. – 30. 11. 2018. Vybrané žiačky prvého stupňa vytvorili červené stužky, ktoré sú symbolom solidarity v boji proti AIDS. Následne tieto stužky pripli žiakom a učiteľom školy, ktorí ich nosili do konca týždňa. Žiakom druhého stupňa bol premietnutý dokumentárny film „Anjeli“, ktorý prezentoval autentické skúsenosti pracovníkov misijného strediska v Afrike starajúcich sa o deti nakazené vírusom HIV. Po premietnutí nasledovala živá diskusia o filme , ktorý zanechal v žiakoch hlboký dojem. Celý týždeň vyvrcholil aktivitou Živá červená stužka, kde si žiaci obliekli červené tričká, zobrali do rúk nápis STOP AIDS a postavili sa do tvaru stužky.
Cieľom aktivít bolo pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy. Vyjadrili sme si úctu tým, ktorí podľahli chorobe AIDS.

Mgr. Ľudmila Kostrabová