Súťaž - Správa pre Červené stužky

Súkromná ZŠ

Dukelská 33
08701 Giraltovce

Školská akcia prebehla podľa vopred pripraveného harmonogramu. Trvala od septembra až do jej vyvrcholenia (1. 12. 2018). Počas tohto obdobia sme sa zapojili do rôznych činností podporujúcich aktivity programu Červené stužky – bola to výtvarná súťaž, do ktorej boli zaslané 3 žiacke práce, vytvorili sme spoločne živú červenú stužku (viď príloha), koordinátorka na škole viedla besedy so žiakmi 2. stupňa, prezentovala film Anjeli a vyvrcholením danej akcie bolo nosenie červenej stužky 5 dní pred ukončením programu Červené stužky.

PaedDr. Matilda Rozputinská