Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s materskou školou V.M., Ul.9.mája 718

9. mája 718
98055 Klenovec

29. októbrom 2018 sme odštartovali náš piaty ročník kampane pod heslom "Športom pre Červené stužky". Súťaž, do ktorej sme sa zapojili tancom Just dance s najväčším počtom žiakov a zamestnancov, nás nielen zabavila, ale aj scelila ako jeden veľký tím.
V novembri 2018 mali žiaci 9. ročníka možnosť nahliadnuť do úskalí, ktoré so sebou prináša AIDS, a to vďaka filmu Moja misia: Anjeli.
Počas triednických hodín bola žiakom prezentovaná história červených stužiek a priblížené ochorenie AIDS veku primeranou formou.
V týždni od 26.11.2018 do 30.11.2018 sme pokračovali v kampani pripnutím a nosením červených stužiek celý týždeň.
V piatok 30.11.2018 sme všetci spoločne zakončili jeden z ďalších ročníkov kampane oblečení v červenom v telocvični, kde sme vytvorili živú červenú stužku.
Ďakujeme. Pokračujeme o rok.

Mgr. Lucia Medveďová