Súťaž - Správa pre Červené stužky

SOŠ automobilová

Moldavská cesta 2
04199 Košice-Juh

Správa pre Červené stužky 2018
V mesiacoch november a december sme na našej škole zorganizovali aktivity na podporu kampane „Červené stužky“.
V mesiaci november sme žiakom vysvetlili posolstvo celej kampane a vytvorili sme nástenku s informáciami a obrázkami, a to za účelom zviditeľnenia boja proti AIDS/HIV. Porozprávali sme sa so žiakmi o týchto ochoreniach a priblížili sme im danú problematiku.
Dňa 3.12.2018 sme zapojili 17 žiakov. Mali na sebe oblečené červené oblečenie. Vzali sme ich do kinosály a odfotili ich. Do rúk dostali písmená, ktoré spolu vytvárali slová: BOJUJEME S VAMI AIDS HIV. Následne sme urobili spoločnú fotku vyučujúcich a žiakov. Žiaci sa veľmi radi zapájajú do tejto aktivity každý rok. Takto to bolo aj v tomto roku. Určite sa do kampane zapojíme aj v budúcnosti.

Mgr. Lívia Hrabkovská