Súťaž - Živá Červená stužka

SOŠ automobilová

Moldavská cesta 2
04199 Košice-Juh

Dňa 29.11.2019 sme na našej škole zorganizovali aktivitu "ŽIVÁ ČERVENÁ STUŽKA". Zapojilo sa 20 žiakov našej školy. Deň vopred si žiaci zhotovili plagát a počas jeho tvorby im vyučujúca vysvetľovala význam tejto aktivity a taktiež s nimi viedla diskusiu na tému HIV/AIDS. Žiakov táto diskusia veľmi zaujala a spoločne sa podieľali na tvorbe plagátu, ktorý aj pri fotografovaní použili. Do tejto aktivity sa zapájame pravidelne a určite tak urobíme aj o rok.

Mgr. Lívia Hrabkovská