Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola F. E. Scherera

E. F. Scherrera 40
92101 Piešťany

Do projektu „Červené stužky „ sme sa prihlásili 20.09.2018

Realizovali sme prednášky na tému „Duševné zdravie a závislosti-„ p. Husáková (Mestská polícia- PY) 18.11.2018 -8.roč.
Prednášku na tému „Obchodovanie s ľuďmi“- p. Husáková (Mestská polícia- PY
20.11.2018- 9. roč. Tieto besedy budeme opäť realizovať v roku 2019.
Beseda - Tabakizmus 13. 02. 2017 Husáková
5. ročník 14ž. 8,55 hod

Beseda - Šikana - 13. 02. 2017 Žlnay
8. ročník 16 ž. 8,55 hod

Beseda - Alkoholizmus 13. 02. 2017 Husáková
6. ročník 14 ž. 9,55 hod

Beseda Gamblerstvo 13. 02. 2017 Žlnay
9. ročník 17.ž. 9,55 hod

Beseda - Nelegálne drogy 14. 02. 2017 Husáková
7. ročník 15 ž. 8,55 hod

Beseda - Trestno-právna zodpovednosť 14. 02. 2017 Žlany
9. ročník 17 ž. 8,55 hod

Zaslali sme práce do výtvarnej súťaže pre ZŠ "Červené stužky 2018" ukončenie 05.11.2018- Mgr. Jánošková a Mgr. Blažeková
Súťaž "Športom pre Červené stužky" ukončenie 22.11.2018 - realizovali Mgr. Vašeková a Mgr. Lacko

PaedDr. Gizela Talačová