Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola J. A. Komenského

Komenského 7
05001 Revúca

Každoročne sa naša škola zapája do súťaže ,,živá červená stužka", Tento rok sa 250 žiakov spolu so svojimi učiteľmi a prevádzkovými zamestnancami sústredili na školský dvor a bývalý žiak našej školy nás odfotil dronom. O pribehu súťaže sme verejnosť informovali prostredníctvom plagátov na hlavných vchodových dverách a na dverách do školskej jedálne a následne po uskutočnení akcie sme zaplnili obrázkami školský web, webovú stránku nášho mesta, písali sme do mestských novín, školského časopisu a vysielali sme v školskom rozhlase. Zdvihnutými rukami, v ktorých sme držali krepový papier, sme vlastne vytvorili dokonalý obraz živej červenej stužky. TOTO SÚ ZÁBERY Z DRONU.

PaedDr. Ľubomíra Hláveková