Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Ulica pod Chočom 550
03481 Lisková

V dvanástom ročníku kampane pre Červené stužky sa naša základná škola zapojila do niekoľkých aktivít. Hneď v októbri sme sa zapojili do výtvarné súťaže. V mesiaci november sme usporiadali florbalový zápas pre Červené stužky, do ktorého sa v tomto roku kampane zapojili aj pedagógovia školy. Celý mesiac november nás však kampaň sprevádzala. Na hodinách občianskej náuky si žiaci 6.-9. ročníka pozreli film Anjeli, následne o filmu diskutovali. Žiaci deviateho ročníka sa prostredníctvom prednášky s problematikou AIDS zoznámili bližšie. Piataci našej školy pripravili všetkým žiakom a učiteľom červené stužky, ktoré im v rámci Svetového dňa Červených stužiek ponúkali 30.11. V tento deň sme ku kampani mali v škole aj rozhlasové okienko. Celú kampaň sprevádzala aj nástenka na chodbe našej školy. Tešíme sa, že môžeme podporovať dobrú vec.

Miroslava Šulíková, Lucia Koniarová