Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ Dolná Strehová

Imre Madácha 3
99102 Dolná Strehová

Aj tento rok sme sa zapojili do kampane Červené stužky viacerými aktivitami. V rámci vyučovacích hodín náboženskej výchovy, etickej výchovy a občianskej výchovy vyučujúci týchto predmetov robili prednášky na tému HIV/AIDS, duševné zdravie a závislosti a obchodovanie s ľuďmi. Témy sú súčasťou tiež súčasťou vyučovacieho obsahu, takže sa to dalo dobre a účelne skĺbiť. Na spomenutých hodinách sme si pozreli aj DVD Anjeli a Príbehy anjelov. V novembri sme uskutočnili súťaž Športom pre Červené stužky medziročníkovým basketbalovým turnajom. V aule bola vystavená nástenka informujúca žiakov o problematike AIDS a význame kampane. Aktivity kampane sme ukončili vytvorením živej červenej stužky.Dúfam, že som poslal vhodné fotky, ak ešte treba, prosím napíšte mi, ďakujem, prajem pekný deň.

Mgr. Kubiš