Súťaž - Správa pre Červené stužky

ZŠ Žofie Bosniakovej

Školská 18
01301 Teplička nad Váhom

1. december – Svetový deň boja proti AIDS – kampaň Červené stužky
V mesiaci november sa naša Základná škola Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom pridala ku kampani Červených stužiek tým, že sme vyrobili a na chodbe umiestnili informačný plagát o kampani s biltenmi, ktoré si mohli žiaci vziať so sebou.
Ďalej tým, že žiačky Natálka Ďugelová a Karolínka Škulcová, Anetka Beliančinová si pripravili a svojim spolužiakom na hodine biológie (7. A) odprezentovali prezentáciu s názvom AIDS/HIV, ktorou podnietili triednu diskusiu a rozhovor. Na záver prezentácie pripravili test, ktorým overili pozornosť svojich spolužiakov.
Sami si vyrobili a v piatok 30. 11. rozdali všetkým na škole červené stužky.
Zostavili rozhlasovú reláciu k danej téme a odvysielali ju cez školský rozhlas.
Za odmenu sa v stredu 28.11.2018 žiačky 7. ročníka NATÁLKA ĎUGELOVÁ A KAROLÍNA ŠKULCOVÁ SPOLU SO SESTRIČKOU VERONIKOU a šiestačkou Majkou Štefanatnou zúčastnili na odbornej vyhodnocovacej 12. konferencii o AIDS A HIV, spolu s prednáškou o obchodovaní s ľuďmi. „PRINIESLI SME SI ODTIAĽ VEĽA INFORMÁCIÍ: BOLI TAM ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY, PREZENTÁCIE, TEST, FILM. VEĽMI SA NÁM TAM PÁČILO.“ Za účasť na aktivitách boli ocenené DIPLOMOM.
"Cesta, na ktorej sa slabší stávajú silnejšími je tá istá ako tá, na ktorej sa silní stávajú dokonalejšími." (Mária Montessori - lekárka a učiteľka, citát odznel na záverečnom vyhodnotení 12. ročníka kampane na MÚ v Žiline). Pri rozdávaní stužiek po triedach vyučujúci porozprávali žiakom svoje skúsenosti, zážitky, informácie o danej chorobe. Teším sa, že červené stužky na škole prebehli a splnili svoj účel informovať o skrytom nebezpečenstve. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na priebehu tejto kampane. Počas týchto aktivít vyjadrila žiačka, ktorá aktívne pomáhala v školskej kampani, že by chcela ďalej pokračovať v štúdiu na zdravotnej škole. Aj to je ovocie tejto kampane.

Mgr. Jarmila Artimová