Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s materskou školou Jelšava

Železničná 245
04916 Jelšava

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Do tejto kampane sa tento rok opäť zapojila i naša základná škola. Naše aktivity:
- plagáty kampane vyvesené vo vestibule školy - tejto téme bola prispôsobená celá informačná nástenka
- výroba červených stužiek - žiaci siedmeho a piateho ročníka v rámci predmetu Rozvíjanie pracovných zručností červené stužky vlastnoručne vyrábali.
- výroba a prezentácia plagátov žiakmi ôsmeho ročníka – v rámci predmetu etická výchova žiaci vytvárali vlastné plagáty a projekty k danej tematike.
- hodiny etickej výchovy na druhom stupni – beseda, informačná kampaň
- 30. november – rozhlasová relácia vysielaná v školskom rozhlase k svetovému dňu boja proti chorobe AIDS.
- 30. november – pripínanie vlastnoručne vyrobených červených stužiek žiakmi piateho ročníka
Svojim postojom a aktivitami sme chceli vyjadriť solidaritu, záujem, nádej a podporu všetkým ľuďom, ktorí touto nevyliečiteľnou chorobou trpia.

Mgr. Martina Hrivnáková

Mgr. Martina Hrivnáková