Súťaž - Správa pre Červené stužky

Gymnázium sv. Františka v Žiline

J.M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Gymnázium sv. Františka, Žilina je organizátorom kampane Červené stužky.

Naša práca začína v septembri a končí v decembri a žiaci pomáhajú s rôznymi aktivitami. Asi NAJ je príprava a moderovanie stretnutia v Žiline, pomoc pri balení a odosielaní propagačného materiálu do škôl po celom Slovensku. Červené stužky sú známe na škole aj školským kolom výtvarnej súťaže a už tradične florbalovým turnajom, ktorým žije celá škola. Nosenie červených stužiek, plagáty na nástenkách, propagácia kampane, premietanie filmov vysielanie cez školské obrazovky... patrí k aktivitám kampane.

PhDr. Anna Poláčková

PhDr. Anna Poláčková