Súťaž - Správa pre Červené stužky

Spojená škola Pavlovce nad Uhom

Kapušianska 2
07214 Pavlovce nad Uhom

Spojená škola, Kapušianska2, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Záverečná a hodnotiaca správa
Kód školy 3917830538

Naša škola sa prihlásila do kampane ,,Červené stužky“ v novembri 2018 a všetky aktivity boli realizované tiež v tomto mesiaci.
Vybrali sme si aktivitu ,, Športom pre Červené stužky“ , ktorá sa zrealizovala 20.11. so žiakmi I. stupňa, a konkrétne sme si vybrali prehadzovanú. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov, po skončení súťaže všetci boli odmenení sladkou odmenou.

Posledný novembrový týždeň žiaci IV. a V. ročníka zhotovili informačnú nástenku o Červených stužkách, ktorú umiestnili vstupnej hale. Potom sa sústredili na tvorbu červených stužiek.

28.11.2018 títo žiaci navštívili každú triedu, vysvetlili s akým zámerom prišli, porozprávali o Červených stužkách a potom pripli červenú stužku každému, kto vyjadril solidaritu. Žiaci tiež oslovili aj nepedagogických zamestnancov školy, ako tety kuchárky, upratovačky aj pána školníka. 57 žiakov a učiteľov v tento deň prejavilo solidaritu v boji proti chorobe AIDS.


Pavlovce nad Uhom, dňa 2.12.2018 Mgr. Jana Matyiová


PS: V inštrukciách je hodnotiacu správu poslať vo Windovse, cez tento online formulár to vyšlo takto, tak ešte zvlášť správu posielam na mail cervenestuzky@gmail.com

Mgr. Jana Matyiová