Súťaž - Správa pre Červené stužky

Odborné učilište

Stavbárska 11
036 80 Martin

Odborné učilište Martin
Správa o priebehu podujatí Červené stužky 2018

Nástenky

Film ANJELI, In your face – hodiny ETV 1. ročník

Práca so stránkou www.cervenestuzky.sk - hodiny ETV 1. ročník

Odborná prednáška o HIV/AIDS – DVD

Vytvorenie prezentácie , pracovného listu – didaktická pomôcka na hodiny ETV

Relácia v školskom rozhlase

Nosenie červených stužiek - podpora kampane

Živá červená stužka

Mgr. Macháčková