Súťaž - Správa pre Červené stužky

Gymnázium M. Hattalu

Železničiarov 278
02801 Trstená

Naša škola GMH Trstená sa zapojila do kampane červené stužky aj v tomto školskom roku 2018/2019.Od pondelka 26.11.2018 do stredy 28.11.2018 prebiehali na škole rôzne aktivity. Každá hodina náboženskej výchovy začínala modlitbou za deti choré na AIDS. Študenti si mali možnosť pozrieť film Príbehy anjelov. Boli vyrobené červené stužky pre druhých študentov, ktoré potom cez veľkú prestávku rozdávali po celej škole.

K tejto akcii bola urobená aj nástenka, do ktorej sa zapojili študenti, ktorí na hodinách výtvarnej výchovy a hodinách umenie a kultúra vytvorili práce s touto tematikou.
Dňa 28 .11.2018 v stredu cez veľkú prestávku sme vytvorili v areáli školy zo študentov živú červenú stužku. Bolo krásne počasie a červená stužka vynikla na bielej zasneženej zemi.

GMH Trstená Mgr. Valéria Kubasová

gr. Valéria Kubasová