Súťaž - Správa pre Červené stužky

Súkromné gymnázium

Rovná 597/15
05801 Poprad

Bojovať proti syndrómu imunitnej nedostatočnosti sa môže v našich končinách javiť ako zbytočné, no naši študenti sa pomocou rôznych aktivít dostali k informáciám, ktoré im tento mýtus vyvrátili. Pozeraním videí o osobných príbehoch ľudí si mohli uvedomiť, že AIDS sa môže týkať každého a že fatálnym spôsobom ovplyvní celý život postihnutého. Otestovali sa tiež v kvíze, skúmali postoje svojich rovesníkov a diskutovali počas hodín Etickej výchovy. Pripomenuli si tak deň červených stužiek, ktorý sa každoročne 1.12. snaží ľudí upozorniť na HIV/AIDS a nedostatočnú pomoc trpiacim týmto ochorením.

Kirňaková, Madejová