Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Široké 141
08237 Široké

Dňa 30.11 sa na našej základnej škole uskutočnilo slávnostné odovzdávanie stužiek v rámci kampane Červené stužky. Stužky si prevzali žiaci deviatych ročníkov v počte 47 a 36 pedagogických zamestnancov. Okrem toho bol na našej základnej škole umiestnený plagát tohtoročnej kampane. 18.12.2018 máme naplánovanú odbornú prednášku z Úradu verejného zdravotníctva Prešov pre žiakov deviatych ročníkov zameranú na prezentáciu rizík ohrozenia vírusom HIV a AIDS.
Súhlasíme so zverejnením fotografií našich žiakov v rámci verejnej kampane Červené stužky 2018

Mgr. Miroslava Zelinková, PhD.