Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Školská 7
90044 Tomášov

V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili opäť do kampane Červené stužky, s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a k zdraviu a životu druhých.
 Žiaci piatych, šiestych, siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov diskutovali s koordinátorom prevencie o problematike AIDS/HIV. Dozvedeli sa, čo znamená AIDS a HIV, ako sa prenáša, čo spôsobuje HIV a aj ako ho možno diagnostikovať.
 Žiaci siedmeho ročníka na informatike tvorili prezentácie na tému HIV/AIDS .
 Vytvorila sa nástenka venovaná problematike AIDS/HIV, kde sa deti mohli dozvedieť spôsoby prenosu AIDS/HIV a aj spôsoby, ktorými sa nemožno nakaziť.
 Cez školský rozhlas si všetci žiaci pripomenuli 1. december: Svetový deň boja proti AIDS/HIV.
 Zavŕšenie celej kampane prebehlo v telocvični, kde učitelia spolu so žiakmi školy vytvorili „Živú“ červenú stužku .

Mgr. I. Pilinská