Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s materskou školou

Školská 267
059 52 Veľká Lomnica

Aj v školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do 12. ročníka kampane Červené stužky.
Naše aktivity sme odštartovali už v mesiaci september, kedy sme na žiackej školskej rade oboznámili ostatných žiakov o kampani a jej význame.
V mesiaci október sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy Logo pre Červené stužky.
Mesiac november bol, čo sa týka aktivít, najbohatší. V rámci kapane Červené stužky sme zorganizovali akciu Športom pre Červené stužky, na triednickch hodinách sme viedli diskusiu o HIV a AIDS, otestovali si svoje vedomosti o tejto nevyliečiteľnej chorobe. Žiaci 9. ročníka pripravili pre svojich spolužiakov Červené stužky, zorganizovali sme v spolupráci so žiackou školskou radou Živú červenú stužku. Náš tohtoročný nápad mal nasledujúcu podobu – v strede bola červená stužka, ktorá spája a ochraňuje celý svet - čierna farba symbolizuje Afriku, žltá Áziu a biela Európu.
Kampaň v našej škole vyvrcholila 30. novembra 2018, kedy žiaci 9. a 8. ročníka pripínali učiteľom a spolužiakom vlastnoručne vyrobené červené stužky.
Ďakujeme milá kampaň Červená stužka za neustálu inšpiráciu a zmysluplné trávenie voľného času! Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Lucia Bobovská, koordinátor kampane na škole

Mgr. Lucia Bobovská