Súťaž - Správa pre Červené stužky

Spojená škola

J. Fabiniho 3
05201 Spišská Nová Ves

Naša škola sa už tradične zapojila tentokrát do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS - Červené stužky. Pre učiteľov a žiakov boli informácie týkajúce sa kampane dostupné na nástenkách, kde boli umiestnené plagáty kampane a informačné letáky.
Do dvanásteho ročníka sme sa zapojili aktivitami ponúkanými kampaňou. V spolupráci s OZ Mladí ľudia a život boli pre žiakov II. stupňa naplánované besedy na tému: AIDS/HIV, obchodovanie s ľuďmi. Koordinátorka kampane Červené stužky zorganizovala pre žiakov a učiteľov školy školský turnaj v skoku do diaľky z miesta venovaný kampani Červené stužky, v rámci aktivity Športom pre červené stužky.