Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Cesta na vŕšku 1
94632 Marcelová

Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová sa v školskom roku 2018/2019 tretíkrát zapojila do celoslovenskej kampane „Červené stužky”, v rámci ktorej prebehli na škole nasledovné aktivity:
– vytlačili sme plagát kampane a umiestnili sme ho na chodbe školy
– v mesiaci október sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže „Logo pre Červené stužky“. Z vytvorených prác sme do 5.11. odoslali do súťaže nami vybrané 3 najlepšie.
– žiaci pripravili poučnú nástenku
– 21.10.2018 škola zorganizovala turnaj v minifutbale, ktorý bol venovaný kampani Červené stužky. Podujatie prebiehalo na našom modernom multifunkčnom ihrisku. Zúčastnili sa ho tri zmiešané družstvá žíakov a žiačok 5. až 9. ročníka, ale i bývalých žiakov našej školy. Turnaj prebiehal systémom hry „každý s každým“. Hrací čas jedného zápasu bol 2x25minút. Do turnaja sa zapojilo 35 žiakov a bývalých žiakov, ostatní spolužiaci hráčov povzbudzovali.
– v školskom časopise Marcelka sme písali o zorganizovaných aktivitách v rámci kampane „Červené stužky“
– 5.11.2018 sa uskutočnila odborná interaktívna prednáška s preventistkou PZ na tému „Nelátkové závislosti“, ktorú absolvovali žiaci 6., 8. a 9. ročníka
– 20.11.2018 sa zrealizovala interaktívna prednáška s odborníkom i preventistkou PZ na tému „Látkové závislosti“ pre žiakov 8. a 9. ročníka
– 30.11.2018 sa uskutočnila odborná prednáška spojená s premietnutím filmu na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ v triede 8. A. Tejto téme sa venovali žiaci 3 vyučovacie hodiny.
– v Školskom klube detí žiaci pod vedením vychovávateliek vytvorili červené stužky pre seba a svojich spolužiakov
– 30.11.2018 sme pripomenuli žiakom, že 1.december je Svetový deň boja proti AIDS a zdôraznili sme im vážnosť ochorenia HIV/AIDS. Na chodbe školy si žiaci od 1. až 9. ročníka spolu s pedagógmi pripli červenú stužku.

Ing. Zuzana Pastoreková