Súťaž - Správa pre Červené stužky

Špec. základná škola

M. R. Štefánika 83
07501 Trebišov

V rámci kampane Červené stužky 2018 sme na škole zorganizovali nasledovné aktivity :
1. Výroba červených stužiek a ich nosenie
2. Vyvesenie plagátu na chodbu v interiéri školy
3. Prezentácia spojená s besedou na tému HIV, AIDS – žiakmi 2. – 9. ročníka,
počet žiakov 198
4. Premietnutie filmu Anjeli - žiakom 2. až 9. ročníka, počet žiakov 144
5. Vytvorenie živej červenej stužky - na betónovom školskom ihrisku, žiakov sme zaradili do
tvaru stužky a držali nad sebou červený krepový papier, počet žiakov 144

V Trebišove 29.11.2018 Vypracovala : Mgr. Eva Demeterová

Mgr. Eva Demeterová