Súťaž - Správa pre Červené stužky

Piaristické gymnázium

Piaristická 6
94901 Nitra

Deň 1. december je už každoročne Medzinárodný deň boja proti AIDS. Symbolom tohto dňa je červená stužka- symbolizuje nádej na život. Každý človek si túto nádej zaslúži!
Celý týždeň od 26.11. 2018 – 2.12.2018 sa niesol myšlienkou osvety boja proti AIDS. Pri tejto príležitosti bolo cez školský rozhlas dňa 29.11. 2018 odvysielané vysielanie o HIV, AIDS. Žiaci vo vestibule školy zhotovili výstavný panel. Žiaci zhotovili červené stužky, ktoré si pripli na svoju hruď a spoločne vytvorili živú červenú stužku. Aj týmto spôsobom upozornili, že im záleží na osudoch ľudí trpiacich na AIDS. Na hodinách biológie boli usporiadané prednášky a premietnutý videofilm o HIV, AIDS. V spolupráci s CPPPaP v Nitre sme na škole realizovali dňa 29.11.2018 workshopy s témami: duševné zdravie a závislosti pre triedu V.A ZŠ, pre žiakov prímy, sekundy prevencia HIV/AIDS, pre triedy tercia a kvarta bol realizovaný workshop s témou obchodovanie s ľuďmi.
Myslím si, že mnohí žiaci si začali viac vážiť dar života a veci, ktoré vo svojom živote berú ako samozrejmé. Uvedomili si, že nemôžeme byť ľahostajní voči osudom ľudí, ktorí trpia. Veď „Sme ľuďmi, vďaka ľuďom...“

RNDr. Monika Gregušová