Súťaž - Živá Červená stužka

Základná škola

časť Cabaj 197
95117 Cabaj - Čápor

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého jedného z nás a preto sme sa ako škola rozhodli podporiť trinásty ročník kampane Červenej stužky, aktivitou "Živá červená stužka". Dňa 26.11.2019 sa zúčastnilo živej stužky na školskom dvore viac ako 120 detí. Zapojení boli žiaci prvého aj druhého stupňa.

Mgr. Mária Horňáčková