Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

časť Cabaj 197
95117 Cabaj - Čápor

Tak ako po minulé roky sme sa ako škola zapojili do 12. ročníka celoslovenskej kampane Červených stužiek, ktorá bojuje proti zákernej a nevyliečiteľnej chorobe. V septembri sme žiakov vopred informovali o priebehu kampane, zhotovili nástenku týkajúcu sa danej témy, kde sme vyvesili aj aktuálny plagát Červených stužiek. Mesiac október sme venovali výtvarnej súťaži Logo pre Červené stužky, do ktorej sa zapojili žiaci druhého stupňa, v rámci hodín výtvarnej výchovy a informatiky. Najkrajšie práce boli vybrané a zaslané, boli to práce žiačok: Sabína Š.,5.roč., Viktória V.,7.roč. a Michaela Ď.,8.roč. Keďže tento rok padol 1.december na sobotu, tak sme nosenie červených stužiek odložili. Dňa 3.12.2018 sme preto zorganizovali živú červenú stužku, do ktorej boli zapojení žiaci prvého až deviateho ročníka. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu o rok.
S pozdravom ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj 197

Mgr. Mária Horňáčková