Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Komenského 2
92203 Vrbové

Hodnotiaca správa 2018

Základná škola
Komenského 2
922 03 Vrbové


Záverečná správa XII. ročníka kampane Červené stužky.

ZŠ Komenského 2 vo Vrbovom sa zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky prostredníctvom aktivít:
• umiestnili sme plagáty kampane do každej triedy na II. stupni .
• premietali sme film Anjeli a príbehy anjelov.
• uviedli sme odborné DVD o HIV/AIDS, a diskutovali o danej problematike.
• žiaci vytvorili kresby vírusu HIV a umiestnili ich na nástenku v škole.
• vyrobili sme a nosili červené stužky ako symbol boja proti AIDS .
• rozhlasová relácia vysielaná dňa 30. novembra odznela ako stanovisko, ktorým dávame najavo, že nám daná problematika nie je ľahostajná.

Mgr. Chamasová Jana

Mgr. Chamasová Jana