Súťaž - Správa pre Červené stužky

Súkromná spojená škola EES - Súkromná základná škola

Solivarská 28
08005 Prešov

Kampaň Červené stužky:
Žiaci II.stupňa ZŠ sa zúčastnili výtvarnej súťaže Logo pre Červené stužky.
Pre žiakov bol zorganizovaný florbalový zápas, ktorý sa uskutočnil 21.11.2018. Z každej triedy 5. až 8. ročníka bol zostavený jeden tím.
Posledný novembrový týždeň žiaci vytvorili živú červenú stužku.
Ku dňu Boja proti AIDS bola aktualizovaná nástenka s výtvarnými prácami žiakov na tému Červené stužky.

Mgr.Slavomír Benč, Ing.Nadežda Fedorová