Súťaž - Správa pre Červené stužky

Liečeb.-vých.sanatórium

Pri kaštieli 1
94901 Nitra-Kynek

V ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre máme žiakov 1.-4.ročníka vo veku 6 - 10 rokov. Každoročne sa zapájame do projektu Červené stužky, vždy inou aktivitou (výtvarné práce, "živá stužka"...) a hovoríme o nebezpečenstve užívania drog.
Tento rok sme sa rozhodli pre tvorbu a nosenie červenej stužky. Keďže naše deti majú problém s jemnou motorikou a menšie deti si nevedia uviazať šnúrky, spojili sme tvorbu stužiek s nácvikom viazania "mašličiek". Staršie deti pomáhali mladším. Veď celý projekt sa nesie v duchu solidarity a pomoci.
Hotové stužky 26.11.2018 nosili deti spolu so zamestnancami zariadenia počas celého dňa.

Mgr. Marta Krajancová