Súťaž - Správa pre Červené stužky

Bernolákova 5
908 5 Holíč

Záverečná správa 12. ročníka kampane Červené stužky.

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane "Červené stužky". Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Preto si aj naši žiaci dňa 30. 11. 2018 pripravili niekoľko aktivít prebiehajúcich v našej škole :
- prebehla rozhlasová relácia, kde žiaci boli oboznámení s kampaňou,
- ráno žiaci, ktorí vyrobili červené stužky, pripínali tento symbol na
oblečenie svojich spolužiakov,
- deviataci sa zúčastnili besedy a aktivít spojených s problematikou AIDS
a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi,
- ôsmaci vytvorili nástenku na chodbe školy na tému kampaň červené stužky,
- žiaci na hodine etickej a náboženskej výchovy pozerali film príbehy
Anjelov.
Kampaň mala opäť pozitívny ohlas a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník, do ktorého sa určite opäť zapojíme.

Mgr.Mária Kondeková