Súťaž - Správa pre Červené stužky

Odborné učilište int.

Hviezdoslavova 68
95151 Nová Ves nad Žitavou

Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou

Hodnotiaca správa kampane "Červené stužky" 2018
Každoročne sa naša škola zapája do kampane „Červené stužky“. Považujeme za veľmi dôležité vychovávať žiakov v duchu solidarity a pomoci pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Zároveň vystríhať žiakov pred nástrahami, ktoré im ponúka „vonkajší svet“ za prísľubom lepšieho zajtrajška dosiahnuteľného ľahšou cestou.
V škole sme zrealizovali nasledovné aktivity:
• prednáška s besedou o HIV a AIDS,
• tematická nástenka,
• nosenie červenej stužky,
• sledovanie DVD Príbehy anjelov,
• Svetový de boja proti AIDS - stretnutie v Žiline
• vytvorenie živej červenej stužky.
Téma kampane je stále aktuálna, považujeme za potrebné sa jej stále venovať a šíriť a propagovať jej myšlienky. Plánujeme sa zapojiť do kampane opäť v budúcnosti.

V Novej Vsi nad Žitavou, 03. 12. 2018 Bc. Soňa Dziannová


Bc. Soňa Dzianová