Súťaž - Správa pre Červené stužky

Spojená škola

Železničná 115
059 52 Veľká Lomnica

Červená stužka je symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi a chorými na AIDS. 1. december je deň, kedy si mnoho ľudí na svete pripína červenú stužku a pripomínajú si tak Svetový deň boja proti AIDS.
Dávajú na vedomie ostatnými ľuďom, že podporujú HIV pozitívnych v ich neľahkom osude .Ukazujú tiež svoje odhodlanie proti AIDS bojovať a to tak, že vedia ako sa pred infekciou HIV brániť. Naša škola sa do kampane zapojila nasledovnými aktivitami:
1.Celoslovenská výtvarná súťaž pre SZŠ ,,Červená stužka v boji proti HIV a AIDS“ –žiaci sa na túto akciu tešia a majú množstvo nápadov a námetov. Vybrali sa tri najzaujímavejšie nápady, ktoré sme zaslali do súťaže.
2.Tvorba a nosenie červených stužiek- červené stužky ako symbol solidarity
v boji proti chorobe AIDS si žiaci pripli 29.11. a nosili ich do 01.12.2018.
3.Tvorba živej červenej stužky- jedna s obľúbených aktivít našich žiakov. Žiaci vytvorili živú stužku spolu so zapálenými sviečkami v tvare srdca. Tejto súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa.
4.Súťaž ,,Športom pre Červené stužky“-20. septembra sme sa zapojili do súťaže hokejbalovým turnajom žiakov druhého stupňa.
5.Prednáška a beseda na tému HIV/AIDS- bola spojená s prezentáciou ,,1.december Svetový deň boja proti AIDS“ pre žiakov druhého stupňa a pozreli si prezentáciu ,,Názory a postoj mladých ľudí na AIDS.“

Cieľom týchto všetkých aktivít bolo pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenia postihnutých a naučiť žiakov ten správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.

Ing. Mária Andrejová