Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Morovnianska 1866/55
97251 Handlová

Základná škola Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
V rámci tohtoročnej kampane Červené stužky sa do aktivít zapojili aj žiaci a učitelia našej školy. O účasti sa všetci dozvedeli z vyveseného plagátu na vstupných dverách školy, ale i cez školské rozhlasové vysielanie. Rozhodli sme sa zapojiť do viacerých aktivít.
Žiaci 6. a 8. ročníka spolu s vyučujúcimi ušili červené stužky pre celú školu a pár zostalo aj pre rodičov. Dokopy sme ich mali 400. Samozrejme boli určené aj pre pani upratovačky, kuchárky, ekonómky a pána školníka.
Popri tom sme vyrobili nástenku, na ktorej boli umiestnené informácie ohľadom kampane, samotného ochorenia HIV/AIDS, spôsoby prenosu, príznaky, terapie a mnoho iných. Zvolili sme symbol sveta – jednotlivé kontinenty a ľudí tu žijúcich, nakoľko sa táto problematika týka každého jedného z nás bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, národnosti, či krajiny, v ktorej žijeme. Nástenka je umiestnená na viditeľnom mieste v prízemí školy.
Súčasťou kampane bola prednáška v školskej čitárni, ktorú uskutočnili na našu žiadosť z Úradu verejného zdravotníctva na tému Legálne a nelegálne drogy pre žiakov 8.a 9.ročníka.
Ďalšou aktivitou bol pingpongový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 105 žiakov. Pracovali sme i za pomoci IKT techniky. Konkrétne žiaci 9. ročníka pripravili powerpointové prezentácie k jednotlivým témam – história a zámer kampane, ochorenie HIV/AIDS, alkoholizmus, spôsoby šírenia nákazy, terapia, história HIV/AIDS. Žiaci si svoje témy odprezentovali v školskej čitárni pred žiakmi 8. ročníka. Na konci vypĺňali kvíz venovaný samotnej kampani, ktorý si pripravila Andrejka – žiačka 9. ročníka.
V týždni od 26.novembra 2018 nosil každý na svojom oblečení pripnutú červenú stužku, ktorú porozdávali na škole naši žiaci.
Vyvrcholením bol piatok 30. novembra 2018, kedy sme vytvorili v školskej telocvični ,,živú červenú stužku.“O celom priebehu kampane je informovaná verejnosť cez webovú stránku školy.


Mgr.Tatiana Szabová