Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Hôrky 200
01004 Žilina

Kampaň Červené stužky v šk. roku 2018/2019 sme začali na našej škole (ZŠ s MŠ Hôrky 200, 010 04 Žilina)zapojením sa do výtvarnej súťaže Logo pre Červené stužky. Žiakov sme informovali o cieľoch kampane prostredníctvom metódy "starší žiaci učia mladších" a to tak, že žiačky 9. ročníka si pripravili krátku prednášku a prezentáciu a oboznamovali postupne nižšie ročníky. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo spolu 7 tried od 5. po 8. ročník a následne sme vybrali dve pohľadnice, ktoré boli zaslané do súťaže. Ďalšou aktivitou bolo športové podujatie organizované v spolupráci s vyučujúcou telesnej výchovy v budove telocvične. Žiaci vyrábali plagát pre tento účel. Tento rok sme pripravili "rope skipping" - preskoky na švihadle znožmo a jogging. Zúčastnilo sa spolu 56 osôb a naskákali spolu 30 000 preskokov cez švihadlo. Po skončení aktivity boli prítomní krátko oboznámení s kampaňou. Ďalej v rámci aktivít na našej škole si žiačky 7. ročníka pripravili krátku reláciu do školského rozhlasu, v ktorej informovali žiakov o kampani a o pripínaní a nosení Červených stužiek. Žiaci, ktorí pracujú v Školskom parlamente, spoločne vyrábali červené stužky a dňa 28. 11 . 2018 spolu s pani učiteľkami pripínali stužky počas veľkej prestávky v átriu školy. Celý deň chodili žiaci so stužkami a mnohí aj v červených tričkách, aby vyjadrili solidaritu s ľuďmi chorými na AIDS. Okrem týchto aktivít sme počas celého obdobia kampane mali v átriu školy vytvorenú tematickú nástenku s informáciami o Červených stužkách. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v nasledujúcom šk. roku!

Mgr. Kucková Katarína