Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Malonecpalská ul.206/37
971 01 Prievidza


Názov školy: ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, 971 01 Prievidza
Vyhodnotenie aktivít:
1.Prednášky a besedy na tému HIV/AID
V novembri sme uskutočnili na našej škole dve aktivity súvisiace s touto kampaňou. Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili besedy o HIV/AIDS. Besedu pripravila pani učiteľka Mgr. Ľ. Gürtlerová. Jej úlohou bolo žiakov našej školy upozorniť na nebezpečenstvá, príznaky a prejavy tejto choroby. Žiaci sa dozvedeli o liečebných možnostiach ako aj výskyte HIV/AIDS chorých u nás na Slovensku
2. Prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti
Duševné zdravie a závislosti. Beseda bola určená pre žiakom 7. ročníka. Dozvedeli sa, že duševné / psychohygiena / je stav, keď všetky duševné pochody prebiehajú optimálnym spôsobom, umožňujú správne odrážať vonkajšiu realitu, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a zároveň mať pocit uspokojenia zo svojej činnosti, že pre duševné zdravie je dôležitá rovnováha medzi osobnosťou a prostredím.
3. Prednášky a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi
Beseda pre žiakov 9.ročníka s tematikou „Prevencia obchodovania s ľuďmi“ v spolupráci pracovníčky CVČ.
Išlo o aktivitu, ktorej úlohou bolo priblížiť a poskytnúť informácie z problematiky obchodovania s ľuďmi tzv. „obchod s bielym mäsom“, rady ako hľadať prácu v zahraničí, čo robiť v prípade, ak sa stanú obeťami obchodníkov s ľuďmi, čo dodržiavať, aby sme sa nestali obeťami takejto trestnej činnosti.
4. Od 26.11. 2018 do 30.11.2018 ôsmaci na našej škole pokračovali podporou celoslovenskej kampane boja proti AIDS, nosením červenej stužky ,ktorá symbolizuje boj proti tejto chorobe, a zároveň si pripomenuli aj Svetový deň boja proti AIDS.
5.Premietnutie DVD Príbehy anjelov : O tomto filme žiaci na web. Stránku napísali nasledovné:
Na hodine etickej výchovy sme si s pani učiteľkou pozreli dokument – Príbeh anjelov. Dozvedeli sme sa z neho, ako žijú deti v Afrike v zariadení pre deti, ktoré sa narodili so syndrómom HIV- pozitívne. Bol to veľmi silný príbeh o tom, ako veľmi chcú tieto deti žiť. Hrajú futbal, spievajú, učia sa , snívajú. O tom, ako by chceli byť napríklad futbalovým trénerom, hudobníkom, učiteľkou. Veľmi sa nám páčilo a prekvapilo nás, že poznali po menách slovenských futbalistov. Najviac sa im páčil Hamšík. Príbeh rozprávala mladá študentka, ktorú ako novorodeniatko našli pohodenú v igelitovej taške. Mala šťastie, že sa dostala do zdravotného zariadenia pre choré deti na AIDS. Želáme týmto deťom, aby sa uzdravili a aby sa splnili ich túžby.
6.Spolupráca s médiami :Na webovej stránke školy sme informovali o účastí žiakov našej školy v dvanástom ročníku Červených stužkách besedou o HIV a premietnutím filmu Príbehy anjelov.

Mgr. Ľubica Gurtlerová