Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Ul. Školská č. 143
02753 Istebné

Naša základná škola sa opakovane zapája do aktivít Červenej stužky. Aj tento rok sme sa rozhodli, že podporíme vašu aktivitu a naše deti tým získajú nové vedomosti a budú môcť šíriť osvetu a povedomie o chorobe AIDS a prevencii.
Pre tento ročník kampane sme sa rozhodli, že sa zapojíme aj do aktivity, ktorú sme ešte na škole nerealizovali – Športom pre červené stužky. A tak sme na 16.10. 2018 zorganizovali futbalový turnaj, do ktorého sa zapojili všetky triedy. Boli sme rozdelení do dvoch skupín 1.-5. ročník a 6.-9. ročník, kde si jednotlivé triedy zmerali sily so svojimi súpermi. Podmienkou bolo, aby v každom družstve hralo aj dievča. Deti ukázali veľkú vášeň a zanietenie. Najradšej by hrali všetci naraz. Ešte pred samotným turnajom sme zhromaždili žiakov na priľahlom ihrisku a vytvorili spoločne živú červenú stužku. Akcia bola veľmi vydarená a nikomu nevadilo, že sa odohrávala aj po vyučovaní.
Ďalšou aktivitou, ktorú pravidelne organizujeme, je tvorba červených stužiek a ich rozdávanie ostatným spolužiakom. Tejto úlohy sa zhostili šiestaci. Tiež tvorba veľkého plagátu a nástenky zameranej na prevenciu voči AIDS bola úloha pre šiestakov, ktorí s nadšením pracovali na uvedených aktivitách.
Naše deti sa zapojili aj do výtvarnej súťaže Logo pre červené stužky a tak nadobúdame pocit, že pestrým výberom na realizáciu aktivít kampane v žiakoch budujeme povedomie o tejto chorobe.
Tešíme sa aj na ďalšie pokračovanie spolupráce a ďalšie aktivity Červenej stužky.
Mgr. Peter Teťák, ZŠ s MŠ Istebné

Mgr. Peter Teťák