Súťaž - Živá Červená stužka

Spojená škola internátna

Breziny 256, Prakovce
055 62 Prakovce

Žiaci Spojenej školy internátnej Prakovce sa zapojili do súťaže "Živá červená stužka" so svojimi majstrami a učiteľmi. Na ihrisku za budovou školy vytvorili, držiac za jeden povraz živú červenú stuhu. Tak, ako nás v ten deň spájala jedna stuha, chceli by sme aj svoj voľný čas stráviť spoločne rôznymi záujmovými činnosťami a nedať tak príležitosť pre drogy.

Mgr. Petra Mihoková