Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola Divín

Lúčna 8
98552 Divín

Správa – Červená stužka

Naša škola sa už po niekoľkýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červená stužka v boji proti HIV/AIDS. Týmto chceme vyjadriť svoju spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí musia bojovať s touto zákernou chorobou a zároveň preventívne pôsobiť na žiakov našej školy. V rámci tejto kampane sme sa ako škola zapojili do viacerých aktivít.
Celý týždeň od 26.11. 2018 – 2.12.2018 sa niesol myšlienkou osvety boja proti AIDS a HIV. Počas tohto týždňa žiaci nosili červené stužky pripnuté na svojej hrudi, ktoré si sami vytvorili na hodinách výtvarnej a triednickej. Pri tejto príležitosti sme dňa 3.12. odvysielali v školskom rozhlase aj reláciu o HIV/AIDS. Na telesnej výchove sa konali športové súťaže v skákaní na švihadle, ktoré sprostredkoval Mgr. Ján Tršo. Za čo mu veľmi pekne ďakujem. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Vo vestibule sme si zhotovili nástenku zameranú na kampaň Červená stužka. Na triednickách hodinách boli realizované besedy a prednášky zamerané na prevenciu proti drogám a premietnuté filmy o HIV/AIDS.
Myslím si, že žiaci si vďaka týmto aktivitám začali viac vážiť svoje zdravie a mnohí pochopili riziká spojené s drogami. Pre našu školu bolo zapojenie do týchto aktivít veľkým prínosom.
Mgr. Pavla Zvarová, ZŠ Divín

Mgr. Pavla Zvarová, ZŠ Divín