Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Odorín 65
05322 Odorín

Do dvanásteho ročníka Červené stužky sme sa ako každý rok aktívne zapojili. Na úvod sme si porozprávali o súťaži, prečítali sme si o aktivitách, do ktorých sa môžeme zapojiť. Hneď ako prvú sme uskutočnili Športom pre Červené stužky. V týždni od 26.11. do 30.11. sme všetci nosili červené stužky, ktoré sme si vyrobili. Nezabudli sme vytvoriť aj živú červenú stužku. Všetko toto sme prispôsobili veku našich žiakov, pretože sme škola len s prvým stupňom. A myslím, že sa nám to všetko vydarilo.

Mgr. Adriana Puškášová