Súťaž - Správa pre Červené stužky

SPŠ elektrotechnická

Komenského 44
04001 Košice-Sever

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola opätovne zapojila do kampane Červené stužky. V škole prebiehalo niekoľko aktivít.Na hodinách etickej výchovy si študenti 1. ročníka pozreli film s názvom "Anjeli" venovaný problematike AIDS/HIV. Dňa 3. decembra 2018 žiaci 1.E, 1.F a zopár zástupcov 4.D a 4.E vytvorili v telocvični pod vedením Mgr. Skalskej "živú červenú stužku". Študenti 3. ročníka sa zúčastnili besedy na tému: Výchova k sexuálnej zodpovednosti.
Všetkým zúčastneným dakujem za podporu tohto v súčasnosti dôležitého podujatia.
Mgr. Skalská

Mgr. Lenka Skalská