Súťaž - Správa pre Červené stužky

Obchodná akadémia

Bratislavská 38
93212 Veľký Meder

Správa o priebehu kampane Červené stužky 2018

Aj tento rok sme do aktivít zapojili skoro všetkých žiakov, učiteľov, vychovávateľov a ďalších zamestnancov školy. V dvanástom ročníku kampane sme uskutočnili nasledovné aktivity:
1. Program kampane
2. Zhotovenie nástenky na centrálnej chodbe
3. Kvíz o kampani pre III. ročník podľa metodickej príručky
4. Premietanie filmov : Anjeli / pre I. ročník / , Červená stuha okolo môjho domu / pre II .ročník / , Do tváre / pre III. ročník /, Príbehy anjelov / pre I. ročník /, Obchodovanie s bielym mäsom / pre III. ročník /
5. Karta pozorovateľa / kreatívne zamestnania na hodinách etickej výchovy /
6. Dotazník o AIDS pre I. ročník
7. Prednáška cez internet o pravdivých a nepravdivých výrokoch pre I. ročník
8. Celoštátna výtvarná súťaž pre stredné školy
9. ABCD kampane pre všetky ročníky
10. PC prezentácie spojené s diskusiou na triednických hodinách
11. Práca s odbornou literatúrou
12. Nosenie červených stužiek od 26. 11. do 01. 12. 2018
13. Test o kampani cez internet / všetky ročníky /

Mgr. Zoltán Csémi